Provádím písmoznalecké zkoumání ručně psaných textů a podpisů, jehož výstupem je znalecký posudek. Má činnost se řídí zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích a tlumočnících, a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 503/2020 Sb. k provedení tohoto zákona.

___

Provádím zkoumání s následujícími cíli:

  • určování pravosti podpisů
  • identifikace či vyloučení pisatele ručně psaného projevu
  • stanovení počtu pisatelů v rámci ručně psaného projevu
  • určení počtu pisatelů u více písemností
  • určení pisatele nepravých podpisů (vyhotovených beze snahy o nápodobu)

Znalecké posudky vyhotovuji s názornou, počítačově zpracovanou obrazovou dokumentací, která je součástí posudku a která usnadňuje orientaci a pochopení průběhu zkoumání a jeho závěrů.