O mně

Kompletní písmosmoznalecké vzdělání jsem získal a následnou praxi absolvoval na Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR (KÚP). KÚP a OKTE (Odbory kriminalistické techniky a expertiz PČR) v současné době v ČR jako jediné instituce poskytují kompletní výcvik v oblasti zkoumání ručního písma. Standardy moderního českého písmoznaleckého zkoumání de facto vycházejí z praxe těchto institucí, zejm. pak KÚP. Svou kvalifikaci jsem obhájil před poradním sborem ministra spravedlnosti pro písmoznalectví a v r. 2009 jsem byl jmenován předsedou krajského soudu v Hradci Králové podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, znalcem v oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo.